GAJAH-GAJAH, GUNDHUL-GUNDHUL PUCUL, dari NGELURI BASA JAWA

GAJAH-GAJAH
Gajah-gajah kowe dakkandhani
Mata kaya  laron
Kuping ilir gedhe-gedhe
Kanthik nganggo tlale
Buntut cilik tansah kopat-kapit
Sikil kaya bumbung, mung lakumu igad-igud
GUNDHUL-GUNDHUL PUCUL
Gundhul-gundhul pacul, gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul kul, gembelengan
Waukul nggelempang segane dadi salatar
Waukul nggelempang segane dadi salatar
Dikutib : NGELURI BASA JAWA

<i>tekt miring</i> | <b>TEKS TEBAL</b>

[img]link Image Anda[/img]

[youtube]link video youtube[/youtube] 
© 2011 Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.ok-rek.com | okrek | omaSae | BerKADO | Facebook | Twitter | Versi MOBILE