KUPU KUWI – PAMAN TANI- NGELURI BASA JAWA

KUPU KUWI
Kupu kuwi tak encupe
Mung abure ngewuhake
Ngalor ngidul ngetan bali ngulon
Mrana mrene mung saparan-paran
Mbok ya mecok tak encupe
Mentas mencok cegrok banjur mabur kleper
PAMAN TANI
Paman-paman tani utun
Den emut age-age nyebar
Srantekna den sabar yen udan tumurun
Sebaren den gupuh mesthi babar
Becik banget thukulane , becik banget thukulane
Becik banget thukulanae
Dikutib : NGELURI BASA JAWA

<i>tekt miring</i> | <b>TEKS TEBAL</b>

[img]link Image Anda[/img]

[youtube]link video youtube[/youtube] 
© 2011 Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.ok-rek.com | okrek | omaSae | BerKADO | Facebook | Twitter | Versi MOBILE